Promotie V. Globyte: Cas9

26 september 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Seek and Destroy: Single-molecule perspective on the target search and recognition by the Cas9 endonuclease. Promotor: Dr. C. Joo (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.