Promotie X. Liang: taxi’s

30 september 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Planning and Operation of Automated Taxi Systems. Promotor: Prof.dr.ir. B. van Arem (CiTG).

De laatste jaren hebben ontwikkelingen in de technologie het op de markt brengen van geautomatiseerd rijden versneld. Een automatisch voertuig (AV), oftewel de autonome of de zelfrijdende auto, is een geavanceerd voertuig dat zelfstandig op bestaande wegen kan rijden. Een mogelijk toepassingsgebied voor AV’s is openbaar vervoer. Het concept van geautomatiseerde taxi’s (AT’s) zou alle passagiers binnen een stadsgebied een service van deur tot deur moeten bieden. Nu de automatiseringstechnologie steeds beter wordt, kan het zijn dat we het straks meemaken dat honderden of zelfs duizenden AT’s op de openbare weg rondrijden en de privévoertuigen vervangen waarmee mensen nu het merendeel van hun dagelijkse ritten maken. Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan de strategieën voor de planning en uitvoering die deze AT-systemen moeten volgen om in de mobiliteitsvraag te voorzien. In dit proefschrift wordt wiskundige optimalisatie gebruikt om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden. Er wordt getracht de best beschikbare waarden van de doelfunctie te vinden, evenals de overeenkomstige waarden van de input van het probleem. Vervolgens hebben we de voorgestelde modellen als casestudy toegepast op de stad Delft en hebben de optimale resultaten voor de bedrijfsfase van het systeem verkregen. Dit biedt inzicht in de kwantitatieve voordelen voor relevante stakeholders wanneer ATs voor vervoer in de stad worden ingevoerd.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.