Promotie Y. Shu: routekeuze voor schepen

12 september 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Vessel Route Choice Model and Operational Model based on Optimal Control. Promotor 1: Prof.dr.ir. S.P. Hoogendoorn (CiTG); Promotor 2: Prof.ir. H. Ligteringen (em.hgl. CiTG); Promotor 3: Dr.ir. W. Daamen (CiTG).

Dit proefschrift richt zich op het analyseren van scheepsgedrag, op basis van variabelen als vaartuigsnelheid, koers en vaarroutes en gebruikmakend van gegevens uit het Automatic Identification System (AIS), Ʃn het ontwikkelen van een routekeuze model en een manoeuvre-model op basis van optimal control theorie om vaartuiggedrag te simuleren in havens en binnenwateren. Zowel het routekeuze model als het manoeuvre-model zijn gekalibreerd met behulp van AIS-gegevens. De werking van de modellen zijn aangetoond in een case study. Belangrijke praktische aanbevelingen voor zowel de havenautoriteit als voor stuurmannen worden voorgesteld. Toekomstig onderzoek richt zich op het uitbreiden van het model met aanvullende variabelen, andere scheepscategorieƫn, de mogelijkheid om gewenste vaarsnelheden af te leiden, en om meerdere schepen tegelijkertijd te simuleren.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.