Expertworkshop en kick-off Elfsteden-energie-transitieplan met prof. Andy van den Dobbelsteen

10 oktober 2019 11:00 t/m 15:00

Op donderdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, organiseren het Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en prof. Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft een expertsessie voor het zogenaamde Elfstedenenergietransitieplan, waarmee Friese woningen via warmtepompsystemen en aquathermie energieneutraal kunnen worden en meteen bijdragen aan een grotere kans op de Elfstedentocht.

Bijeenkomst Aquathermie
Datum   :              Donderdag 10 oktober 2019
Tijd         :             11:00 – 15:00 uur
Locatie  :              Hoofdkantoor Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, Leeuwarden

In het kader van het onderzoekvoorstel CLiMax waar prof. Andy van den Dobbelsteen aan werkt, staat het inrichten van een aantal Living labs centraal. Het streven is om tijdens de expertsessies concrete (onderzoeks)projecten te formuleren en afspraken over de samenwerking te maken zodat er daadwerkelijk een aantal Living Labs in Friesland kan worden ingericht. We verheugen ons op uw actieve bijdrage.

Het Wetterskip Fryslân organiseert deze bijeenkomst en wil de ontwikkelingen van aquathermie en de rol van het Wetterskip hierin verkennen om hiermee grootschalige toepassing te stimuleren. Yede van der Kooij en Sipke Hoekstra beide werkzaam bij het Wetterskip zullen als winnaars van de NRC Innovatie Challenge de mogelijkheden van aquathermie schetsen en willen graag input voor de verdere uitrol.

De provincie Fryslân is als partner van de Green Deal Aquathermie nauw betrokken bij het onderwerp en de Regionale Energietransitie. 

U kunt zich uiterlijk 7 oktober aanmelden door een mail te sturen naar Wiepie Haisma-Hoekstra: secretariaatdienstverlening@wetterskipfryslan.nl.  Hier kunt u ook uw dieetwensen doorgeven.

Programma donderdag 10 oktober 2019
Locatie De Woudazaal (2e verdieping), Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden

10.30 uur            Ontvangst
11:00 uur            Welkom door Annet van der Hoek, Dagelijks Bestuurslid Wetterskip Fryslân
11:05 uur            NRC Live Challenge “Fryslân super cool”, Yede van der Kooij
11:20 uur            Programma Netwerk Aquathermie (NAT), Treja Akkerman, communicatieadviseur. 
Green Deal Aquathermie in Fryslân, Klaas Hommes, projectleider warmtetransitie,  provincie Fryslân
Kansenkaart aquathermie Noord-Nederland, Arjan van den Hoogen, sr. Adviseur Duurzaamheid Wetterskip                    Fryslân, https://www.lokaalklimaatportaal.nl/home/default.aspx

11.40 uur            Presentatie Professor Andy van den Dobbelsteen, TU Delft over onderzoeksvoorstel                           
“De Elfstedenenergietransitie” 
12:20 uur            Inleiding werksessie
12:30 uur            Lunch (2e verdieping)
13:00 uur            Werksessie
14:30 uur            Wrap up en vervolgafspraken
14.50 uur            Ophalen commitment
15:00 uur            Afsluiting en netwerkborrel 

Bereikbaarheid
De nieuwe weg naar het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân wordt nog niet altijd goed weergegeven op Google-maps en andere navigatiemiddelen. Als u van de rotonde aan de Slauerhoffweg draait en het terrein oprijdt, slaat u meteen linksaf en rijdt u langs de Elfstedenhal naar het parkeerterrein van het Wetterskip (gratis).
Zie kaartje op https://www.wetterskipfryslan.nl/contact  

We kijken ernaar uit u de 10e te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Prof. Andy van den Dobbelsteen, TU Delft
Sipke Hoekstra, Arjan van den Hoogen en Yede van der Kooij, Wetterskip Fryslân
Klaas Hommes, provincie Fryslân