Promotie A.J. Wijdeveld: waterkwaliteit

10 oktober 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

A short (25 year) history on the link between sediment and water quality from an ecotoxicological and legislation perspective. Promotor 1: Prof.dr.ir. T.J. Heimovaara (CiTG).

Water en sediment standaarden in Nederland zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in de ecotoxicologische risico’s van verontreinigingen. Deze inzichten hebben zich over de afgelopen 25 jaar ontwikkeld. Maar ook andere factoren zijn mede bepalend geworden in hoe we naar sediment en water kwaliteit kijken. Zoals de Europese Kaderrichtlijn water, waarin de ecologische status een even belangrijke rol speelt als de chemische status. Of de wens voor meer veiligheid tegen overstroming (Ruimte voor de Rivier) waardoor grootschalig hergebruik van sediment en bodems uit de uiterwaarden een noodzaak werd. En tot slot het streven naar een circulaire economie. Er wordt in vier perioden tussen 1993 en 2018 gekeken naar de veranderingen in de Nederlandse wet- en regelgeving, en de wetenschappelijke onderbouwing (of het gebrek daaraan) achter nieuwe normkaders.

 

De voorgang in wetenschappelijke kennis wordt in drie voorbeelden geïllustreerd. Voor het Ketelmeer, waar gekeken wordt hoe lokale verschillen in de basis waterkwaliteit de ecotoxicologische risico beoordeling van verontreinigingen beïnvloed. Voor de Westerschelde, waar door variaties in de afvoer en de verontreinigingsconcentraties in de rivier de Schelde het ecotoxicologische risico voor het natuurgebied “Land van Saeftinghe” varieert. En voor het natuurgebied De Poel, waar bodemdaling gecompenseerd wordt met het aanbrengen van sediment op land; hoe beïnvloed dit de beschikbaarheid van verontreinigingen. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.