Promotie A.P. Konijnenberg: phase retrieval

25 oktober 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Computational methods for phase retrieval. Non-iterative methods, Ptychography, and Diffractive Shearing Interferometry. Promotor 1: Prof.dr. W.M.J.M. Coene (TNW); Promotor 2: Prof.dr. H.P. Urbach (TNW).

In dit proefschrift worden verscheidene faseverkrijgingsmethodes besproken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen niet-iteratieve en iteratieve methodes, en tussen methodes die een enkel intensiteitspatroon gebruiken of meerdere (zoals ptychografie). Deze faseverkrijgingsmethodes zijn toepasbaar op fundamenteel verschillende experimentele opstellingen. Men kan bijvoorbeeld opstellingen voor afbeelden zonder lenzen beschouwen, waarvan metrologie met Extreme Ultraviolet (EUV) straling een interessante toepassing is. In dergelijke opstellingen wordt geen focusserende optiek gebruikt, en men berekent gebruikelijk een afbeelding uit verre veld intensiteitspatronen. Dit is handig wanneer men een afbeelding wil maken met licht met een golflengte waarvoor geen goede focusserende optiek bestaat. Anderzijds zijn er opstellingen voor geaberreerd afbeelden. In deze opstellingen gebruikt men focusserende optiek om afbeeldingen te vormen, maar door een bepaald soort variatie of perturbatie te introduceren kan men een set afbeeldingen genereren waaruit een complexwaardig veld berekend kan worden. Met dit complexwaardige veld kan men de kwaliteit van het beeld verbeteren door computationeel te corrigeren voor aberraties in het afbeeldingssysteem.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.