Promotie L.A. Guatame-Garcia: mineralen

15 oktober 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Detection of factors that determine the quality of industrial minerals. Promotor 1: Dr. M.W.N. Buxton (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. J.D. Jansen (CiTG).

Industriële mineralen zijn essentieel voor menselijke activiteiten. De producten die hiervan gemaakt worden zijn onderdeel van een breed scala aan materialen die alom aanwezig zijn in ons dagelijks leven. De kwaliteit en kenmerken van deze materialen zijn sterk afhankelijk van de eigenschappen van de industriële mineralen en de producten die hieruit gewonnen worden. Deze eigenschappen worden gewaarborgd door de selectie en mijnbouw van geschikte ertsen, en door toepassing van verschillende verwerking strategieën die de oorspronkelijke materiaaleigenschappen van de mineralen veranderen of verbeteren.

Een voorbeeld van een verwerkingsstrategie is het calcinatie proces, waarbij de mineralen worden onderworpen aan thermische behandeling. De effectiviteit om met deze techniek producten van hoge kwaliteit te maken hangt af van het vermogen van de fabriek om de factoren te detecteren die van invloed zijn op de kwaliteit van het erts, de fabrieksinvoer en het uiteindelijke product. Het is ook afhankelijk van de mogelijkheden om deze factoren te gebruiken om deelprocessen in de fabriek hierop aan te passen. Een mogelijke aanpak hiervoor is de karakterisering van de mineralen en materialen met sensor technieken die op locatie real-time informatie kunnen leveren voor de identificatie van kwaliteitsfactoren. De snelle detectie kan operationele feedback leveren over het proces en kan bijdragen aan het maken van producten van hoge kwaliteit.

 

Dit promotieonderzoek heeft als doel methodes te ontwikkelen voor de detectie van factoren die de kwaliteit van industriële mineralen beschrijven door data van infrarood sensoren te gebruiken die mogelijk geïmplementeerd kunnen worden in de mijnbouw en procesbeheersing. Om dit te doen zijn kaolien, perliet en diatomiet geselecteerd als grondstoffen die relevant zijn voor de afzetmarkt en die verschillende toepassingen hebben. Dit onderzoek beschrijft de mogelijkheden om technologieën gebaseerd op infrarood sensoren te gebruiken om zowel direct als indirect informatie te verzamelen over de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van industriële mineralen tegen lagere kosten en vergelijkbare effectiviteit als andere analytische methodes.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.