Promotie P. Dheenathayalan: radar

29 oktober 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Optimizing the exploitation of persistent scatterers in Satellite Radar Interferometry. Promotor 1: Prof.dr.ir. R.F. Hanssen (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.