Promotie S. Sharma: full-waveform inversion

17 oktober 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Non-linear Full-Waveform Inversion using Geological Prior Knowledge. Promotor 1: Prof.dr. S.M. Luthi (CiTG); Promotor 2: Dr.ir. D.J. Verschuur (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.