Promotie T. Lu: spoorwegen

29 oktober 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

In-plane dynamics of high-speed rotating rings on elestastic foundation. Promotor 1: Prof.dr. A. Metrikine (CiTG).

Roterende ringachtige structuren worden vaak gebruikt in de civiele techniek, werktuigbouwkunde en in de lucht- en ruimtevaart. Hoewel er verschillende modellen bestaan, zijn de aannames qua rotatie-effecten niet altijd in overeenstemming, wat resulteert in verschillende theoretische voorspellingen van kritische snelheden die samenhangen met instabiliteit en resonantie van roterende ringen. Bovendien zijn in alle bestaande roterende ringmodellen de bewegingsvergelijkingen afgeleid ervan uitgaande dat de binnen- en buitenoppervlakken van de ring tractievrij zijn. Het primaire doel van dit proefschrift is om een zeer nauwkeurig roterend ringmodel te ontwikkelen dat rekening houdt met zowel de rotatie- als de effecten van de randvoorwaarden met rigoureuze mathematische afleiding om de opening te vullen met betrekking tot de modellering en voorspelling van het dynamische gedrag van roterende ringen met hoge snelheid. Om dit doel te bereiken, worden de volgende vier doelen vastgesteld: (i) identificeren van de redenen van meningsverschillen tussen verschillende bestaande roterende ringmodellen en verduidelijken van de wiskundig afleidingen van bestaande vergelijkingen; (ii) een rotatie-ringmodel van hoge orde ontwikkelen dat op de juiste wijze rekening houdt met de rotatie-effecten, evenals de niet-nul-tracties bij de randen; (iii) het debat afsluiten over de voorspelling van kritische snelheden die samenhangen met de instabiliteit van vrije trillingen en resonantie van geforceerde trillingen; en (iv) het ontwikkelde hoge orde model toepassen om de stationaire respons van roterende ringen onder stationaire belastingen en de stabiliteit van roterend ring-stationair oscillatorsysteem te voorspellen; Dergelijke toepassingen zijn te vinden in verschillende engineeringdomeinen. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.