Intreerede prof.dr.ir. A.C. den Heijer (Bk): publiek vastgoed

13 november 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Campus matters

 

Universiteitscampussen, ziekenhuizen, scholen en stadhuizen zijn voorbeelden van gebouwen die publieke doelen ondersteunen en een grote impact hebben de samenleving. Het managen deze gebouwen - vaak erfgoed op beeldbepalende locaties - is een uitdaging voor organisaties die vaak al worstelen met afnemende publieke budgetten. Ze moeten het goede voorbeeld geven aan de samenleving en hebben een verantwoordelijkheid om publiek beleid te implementeren, resulterend in betekenisvolle, functionele, betaalbare en duurzame gebouwen.

Met de campus als haar specialisatie zal Alexandra den Heijer tijdens haar inaugurele rede de universiteit als voorbeeld gebruiken om te illustreren wat er afgelopen 25 jaar veranderd is - zowel binnen de universiteit als op de campus - voor welke uitdagingen managers staan en hoe onderzoek hun beslissingen kan ondersteunen. Met haar Campus Research Team heeft zij een netwerk gevormd, met een groot aantal Europese universiteiten en wetenschappers die zich eveneens op de campus focussen, en zal zij doorgaan met het ontwikkelen van beslissingsondersteunende methoden en instrumenten. Voorbeelden zijn databases met recente projecten en "smart tools" die de gebruikers helpen in hun zoektocht naar een passende studieplek of vergaderruimte, gebaseerd op de daadwerkelijke beschikbaarheid (gemeten via sensors) en gebruikspatronen. De missie is om niet alleen beslissers over de campus daarmee te ondersteunen, maar publieke vastgoedmanagers in het algemeen.