Promotie A.M. Zetty Arenas: n-Butanol

22 november 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Towards enhanced second-generation n-butanol production from sugarcane. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TNW); Promotor 2: Prof.dr. R. Maciel Filho (U. of Campinas, Brazil)

Met als uiteindelijk doel om de productie van n-butanol uit tweede generatie hernieuwbare grondstoffen economisch haalbaar te maken, beschrijft dit proefschrift de resultaten van onderzoek naar geïntegreerde benaderingen voor de productie van aceton-butanol-ethanol (ABE) met behulp van C5- en C6-koolhydraten uit goedkope suikerrietgrondstoffen. Allereerst werd een screening van solventogene Clostridia-stammen uitgevoerd onder verschillende fermentatieomstandigheden. Daarbij konden veelbelovende kandidaten, die butanol produceerden op pentose-rijke media, worden geïdentificeerd. Daarna werd de ABE-productie op kweekmedia op basis van mengsels van suikerriethemicellulosehydrolysaat en suikerrietmelasse onderzocht. Vervolgens werd geïntegreerde productwinning door vacuümfermentatie bestudeerd als een strategie om productremming te verminderen. Ten slotte werd voor het eerst aangetoond dat de beste butanol producerende stam Clostridium saccharoperbutylacetonicum DSM 14923 in staat is om biofilms te vormen, wat aangeeft dat dit organisme kan worden toegepast in continue biofilmreactoren. De biofilm werd gekarakteriseerd in termen van zijn extracellulaire polymere stoffen (EPS) en proteoomsamenstelling om meer inzicht te verkrijgen in de potentiële voordelen van de biofilm ten opzichte van de planktonische levensstijl.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.