Promotie D.M. van de Velde: openbaar vervoer

29 november 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Competition in public transport. An exploratory research in institutional frameworks in the public transport sector. Promotor 1: Prof.dr. Prof.dr. J.P.M. Groenewegen (TBM).

Dit proefschrift bestudeert de verscheidenheid aan institutionele raamwerken die in het openbaar vervoer bestaan, en hun ontwikkeling. De focus ligt op de toenemende rol die ‘concurrentie’ (in verschillende gedaanten) over de laatste decennia is gaan spelen. Typologieën worden ontwikkeld om deze verscheidenheid beter te bevatten. Zowel de invoering van aanbestedingen als deregulering worden in meer detail bestudeerd. Verschillende implementaties worden besproken, zowel vanuit een juridisch als vanuit een meer praktisch perspectief. Ontwikkelingen in praktijk en structuren worden geobserveerd, evenals verschillen tussen institutionele structuren en praktijken. Het onderzoek laat zien dat verschillende institutionele raamwerken kunnen werken en dat een streven naar een perfecte realisatie van alle voorwaarden illusoir is. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.