Promotie E. Tromp: overstromingen

11 november 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Enhancing the knowledge transfer and uptake in the design processes of flood defences. Promotor 1: Dr. P.W.G. Bots (TBM); Promotor 2: Prof.dr. B.A. van de Walle (TBM)

Nieuw raamwerk om infrastructurele kennis beter te delen

Ellen Tromp, dijkexpert bij Deltares, heeft in samenwerking met TU Delft een raamwerk ontwikkeld op basis van haar jarenlange werkervaring in de watersector en haar promotieonderzoek. Voor grote infrastructurele bouwprocessen draagt dit raamwerk zorg voor goede en volledige kennisoverdracht en – doorontwikkeling. Het raamwerk heeft de naam FODIKI, een acronym voor Framing, Observing, Diagnosing and Intervening in Knowledge Interaction moments. De tool biedt handvatten om kennis effectiever te kunnen delen met anderen, zodat de kennis gaat ‘stromen’ en wordt vertaald in een breed gedragen ontwerp waarin alle actoren zich kunnen vinden (zie figuur 1). Het kan op strategisch, tactisch en operationeel niveau worden gebruikt en is daarmee een hulpmiddel om de kwaliteit van de besluitvorming en de afstemming, te verhogen. Het raamwerk leent zich goed voor het ontwerpen van meerdere opeenvolgende kennisinteractie momenten tijdens bijeenkomsten van verschillende omvang en voor uiteenlopende doelgroepen, zoals bestuurders, professionals en ook bewoners. 

Figuur 1: Infographic ‘Enhancing knowledge transfer and uptake in design processes of flood defences’ (Tromp. E., 2019)

Werking van het raamwerk

Tijdens een kennisoverdrachtsmoment gaat de kennis 'K' via een zender 'S' naar ontvanger 'R'. Voor een geslaagde kennisoverdracht moet aan zeven voorwaarden worden voldaan waaronder is de kennis relevant voor de ontvanger en is de ontvanger bereid de kennis te ontvangen. Als de overdracht slaagt, is de kennis beschikbaar voor de ontvanger en kan de ontvanger de kennis gebruiken. Kennisoverdracht en -doorwerking kunnen belemmerd worden door drie typen barrières. Een voorbeeld van een barrière is gebrek aan een gezamenlijke taal. Na de overdracht kunnen zeven faalmechanismen, zoals het diskwalificeren of zelfs weglekken van kennis, optreden. De faalmechanismen kunnen de kennisdoorwerking ‘U’ (uptake) in de weg staan.  Tromp spreekt in het raamwerk van kennisoverdracht als bijvoorbeeld rapporten worden gestuurd of presentaties worden gegeven aan geïnteresseerden. Maar er is pas sprake van kennisdoorwerking als de ontvanger deze kennis ook daadwerkelijk kan of gaat gebruiken.

Uiteindelijk sneller en duurzamer

Het kan zijn dat interventies nodig zijn op het gebied van kennismanagement, procesmanagement of actorconfiguratie om kennisdoorwerking te bevorderen. Waarbij geldt dat kennisoverdracht en –doorwerking zo sterk is als de zwakste schakel. In dit onderzoek is aangetoond dat voor infrastructurele bouwprojecten het raamwerk inzicht geeft in deze schakels. Het hielp de procesbegeleider waardoor de breed gedragen oplossingen sneller tot stand kwamen en vaak duurzamer zijn voor de generaties na ons. De toekomst zal uitwijzen of dit raamwerk ook voor andere besluitprocessen ingezet kan worden.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.