Promotie G.D.P. Konat: programmeersystemen

18 november 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Language-parametric methods for developing interactive programming systems. Promotor 1: Prof.dr. E. Visser (EWI); Promotor 2: Prof.dr. S.T. Erdweg (U. Mainz).

Op alle computers wordt software uitgevoerd, zoals besturingssystemen, webbrowsers, en videospellen, die door miljarden mensen over de wereld worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om software van hoge kwaliteit te bouwen, wat alleen mogelijk is met interactive programmeringssysteemen die programmeurs betrekken in de uitwisseling van correcte en responsieve feedback. Gelukkig maken geïntegreerde software-ontwikkelingsomgevingen dit mogelijk voor vele generieke programmeertalen, door middel van broncodebewerkers met hulpmiddelen zoals syntaxiskleuring en automatische aanvulling.

Daarintegen zijn domeinspecifieke talen programmeertalen die gespecialiseerd zijn voor een specifiek probleemdomein, en het daarom mogelijk maken om betere software te schrijven door directe expressie van problemen en oplossingen in termen van het domein. Echter, omdat domeinspecifieke talen gespecialiseerd zijn voor een bepaald domein, en er veel probleemdomeinen zijn, moeten we veel nieuwe domeinspecifieke talen ontwikkelen, inclusief bijbehorende interactieve programmeringssysteemen!

Het ontwikkelen van een ad-hoc interactief programmeringssysteem voor een domeinspecifieke taal is ondoenlijk, omdat dit een te grote ontwikkelingsinspanning nodig heeft. Daarom is het onze visie om taalparametrische methodes voor het ontwikkelen van interactieve programmeringssysteemen te gebruiken. Een taalparametrische methode neemt als invoer een beschrijving van een domeinspecifieke taal, en implementeert automatisch (delen van) een interactief programmeringssysteem, waardoor ontwikkelingsinspanning wordt verminderd, en domeinspecifieke taalontwikkeling doenlijk wordt. In dit proefschrift ontwikkelen we drie van deze taalparametrische methodes.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.