Promotie I.J. Kashiwagi: complexiteit

15 november 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Complexity is in the Eye of the Beholder. Promotor 1: Prof.mr.dr.ir. S.C. Santema (IO)

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.