Promotie V. Chavarrias Borras: morfodynamica

14 november 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Obtaining well-posedness in mathematical modelling of fluvial morphodynamics. Promotor 1: Dr.ir. A. Blom (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. W.S.J. Uijttewaal (CiTG)

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.