Promotie A.M.J. Abushaban: reverse osmosis

03 december 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Assessing Bacterial Growth Potential in Seawater Reverse Osmosis Pretreatment: Method Development and applications. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.D. Kennedy (CiTG/IHE Delft).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.