Promotie E. Andres Garcia: microporeuze materialen

05 december 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Gas Adsorptive Separation through Microporous Materials. Promotor 1: Prof.dr. F. Kapteijn (TNW); Promotor 2: Prof.dr. J. Gascon Sabate (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.