Promotie M. Henriquez: zand

05 december 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Onshore sandbar migration in the nearshore. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.J.F. Stive (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. A.J.H.M. Reniers (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.