Promotie N. Jiang: zeolieten

10 december 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

High-silica Zeolites as Novel Adsorbents for the Removal of Organic Micro-pollutants in Water Treatment. Promotor 1: Prof.dr.ir. L.C. Rietveld (CiTG); Promotor 2: Dr.ir. S.G.J. Heijman (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.