Promotie P.A.C. Das: radicale innovaties

09 december 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Controlling disruptive and radical innovations in large-scale services firms. Promotor 1: Prof.dr.ir. A. Verbraeck (TBM).

Hoe kunnen grote dienstverlenende bedrijven, zoals banken, het beste disruptieve en radicale innovaties ontwikkelen om nieuwe groeigebieden te betreden, zonder huidige activiteiten te verstoren? Om het concurrentievoordeel te kunnen behouden worden disruptieve en radicale innovaties vaak omschreven als de weg vooruit en organisaties vormen in toenemende mate ecosystemen om deze innovaties te produceren en te kunnen concurreren in de geglobaliseerde economie. Helaas zijn er interne en externe barrières voor bestaande dienstverlenende bedrijven die hen belemmeren om effectief dit type innovaties te produceren en te lanceren.

Exploratie van disruptieve en radicale innovaties in grote dienstverlenende bedrijven kan niet plaatsvinden zonder controles en maatregelen die discipline en creativiteit stimuleren. Door huidige innovatie theorieën in kaart te brengen en diepte studies te doen in dit type bedrijven laat dit proefschrift zien dat er naast innovatie-agnostische soorten controles (zoals innovatiestrategieën, afgeschermde budgetten en innovatie methoden), ook traditionele soorten controles voor exploitatiedoeleinden worden toegepast voor het beheersen van radicale en disruptieve innovaties tijdens de exploratie fase. Dit belemmert de effectiviteit van deze activiteiten. Meerdere case studies in een grote bank laten zien dat door het introduceren van additionele controles voor disruptieve en radicale innovaties (zoals een bestuur van topmanagement ter ondersteuning van innovaties, stage-gate processen, strategische groeigebieden, sponsoren en coaches) bedrijven barrières kunnen wegnemen. Desalniettemin is het uiteindelijk een balansoefening om enerzijds ruimte te bieden om experimenteren, falen en leren mogelijk te maken, en anderzijds te zorgen dat schaarse middelen het meest effectief worden ingezet.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.