Promotie S. van Felz: sludge

09 december 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Structural Extracellular Polymeric Substances from Aerobic Granular Sludge. Promotor 1: prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TNW).

Biofilms zijn veelvoorkomende structuren in waterige omgevingen en zijn een belangrijke factor in afvalwaterzuivering en klinische toepassingen, waarin ze zowel positieve als negatieve effecten kunnen hebben. Het zijn aggregaten van micro-organismen en hun extracellulaire polymere substanties (EPS). Een nieuw, veelbelovend biologisch afvalwaterzuiveringsproces is het aërobe korrelslibproces, waarin de micro-organismen korrelvormige biofilms vormen.

Omdat het een recent ontwikkeld proces is, is er weinig bekend over de EPS-samenstelling van aëroob korrelslib. Een subset van de EPS is structurele EPS. Structurele EPS speelt een belangrijke rol in de integriteit en stabiliteit van het korrelslib en is geïdentificeerd als een zeer interessante verbinding. Het heeft het vermogen om ionische hydrogels te vormen, kan worden gebruikt als coatingmateriaal om oppervlakken waterafstotend te maken en kan vlamvertragende eigenschappen vertonen wanneer het wordt gemengd met ‘nanoclay platelets’. Een diepgaande analyse van de structurele EPS helpt niet alleen om de matrixsamenstelling van aëroob korrelslib beter te begrijpen, maar maakt het ook mogelijk om structurele EPS een industriële toepassing te geven. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater uitgebreid.

Deze studie illustreert tekortkomingen in de huidige EPS-analyse van biofilms, bijvoorbeeld in EPS-extractie en colorimetrische EPS-karakterisatie. Hierdoor wordt de ontwikkeling en implementatie van nieuwe analysemethoden en benaderingen aangemoedigd om toekomstige EPS-analyses te verbeteren. Nieuwe inzichten in de EPS van aëroob korrelslib op het gebied van chemische samenstelling en fysische eigenschappen zijn in deze studie verkregen. Structurele EPS blijkt veel complexer te zijn dan eerder werd

verwacht. Deze studie heeft bijgedragen aan een beter begrip van aëroob korrelslib en biofilms in het algemeen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.