Intreerede: Laure Itard

07 februari 2020 15:00 - Locatie: Aula - Door: Communication BK | Zet in mijn agenda

Op vrijdag 7 februari houdt hoogleraar Building Energy Epidemiology Laure Itard haar intreerede ‘Energy analytics for sustainable buildings’.

Slimme meters, domotica, huishoudelijke apparatuur en gebouwmanagementsystemen leveren iedere dag miljarden datapunten, die gebruikt kunnen worden om de prestaties van energiesystemen in gebouwen beter te begrijpen. Hoe zullen deze data ons helpen de energie-efficiëntie van gebouwen en de gebouwvoorraad sterk te verbeteren? Welke rol zullen ze spelen in de transitie naar hernieuwbare energie en circulariteit? Missen wij nog steeds belangrijke informatie en wat zijn de implicaties van de datarevolutie voor ontwerpers en beleidmakers? Dit zijn de vragen die aan bod zullen komen tijdens de intreerede van hoogleraar Building Energy Epidemiology Laure Itard.