Een expositie van Silvy Crespo & Chelsey Honders

Hoe vaak staat u wel eens stil om te kijken naar de bomen die onze zuurstof produceren?

In onze moderne door snelle communicatie doordrongen samenleving vergeten we vaak rond te kijken en dat wat er te zien valt echt te waarderen. In de afgelopen maanden hebben wij besloten om deze snelheidscyclus te doorbreken en een visuele dialoog aan te gaan met de monumentale bomen in de Botanische Tuin van de TU Delft, waarvan de geschiedenis nauw verbonden is met de landbouw in Nederlands grootste voormalige kolonie, Nederlands-Indië, en met Gerrit van Iterson Jr. (1878-1972), die van 1917 tot 1948 de leiding had over deze tuin.

Monumentale bomen zijn in veel opzichten fascinerend; ze verschillen van andere bomen van hun soort vanwege hun ongebruikelijke grootte, hun leeftijd of hun ongebruikelijke vorm. Dat betekent dat ze een bijzondere natuurlijke, historische, culturele of landschapswaarde hebben. Vanwege hun hoge leeftijd, sommige zijn al meer dan honderd jaar oud, zijn ze stille dragers van kennis en onbekende verhalen die op een dag verdwenen kunnen zijn.

Voor dit werk zijn we een intieme band aangegaan met deze bomen en hebben wij geprobeerd hun schoonheid en betekenis te onthullen om zo de algemene blindheid ten aanzien van bomen te doorbreken.

U bent van harte welkom tijdens de opening van deze expositie op woensdag 5 februari om 19:30 in de educatieruimte van de Botanische Tuin TU Delft.