Promotie A.P. Purnomoadi: tropen

13 januari 2020 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie | Zet in mijn agenda

Asset Health Index and Risk Assessment Models for High Voltage Gas-Insulated Switchgear operating in Tropical Environment. Promotor 1: Prof.dr. J.J. Smit (EWI); 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.