Promotie M.C. Gelvez Rueda: perovskieten

23 januari 2020 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Towards control of the optoelectronic properties of organic-inorganic perovskites. Promotor 1: Dr. F.C. Grozema (TNW); Promotor 2: Dr.ir. T.J. Savenije (TNW); 

Het gebruik van zonnecellen is een veelbelovend duurzaam alternatief om aan onze energievraag te voldoen en klimaatverandering aan te pakken. De huidige halfgeleidermaterialen die commercieel in zonnecellen worden gebruikt, zoals silicium en galliumarsenide, vereisen echter grote hoeveelheden energie tijdens het productieproces en hebben vaste intrinsieke materiaaleigenschappen die niet gemakkelijk kunnen worden aangepast om hun efficiëntie te verhogen. Hybride organisch-anorganische perovskieten zijn nieuwe opkomende halfgeleidermaterialen die worden gebruikt in zonnecellen, die onlangs een efficiëntie van 24,2% hebben bereikt (dit is hoger dan in huidige commerciële cellen). Het belangrijkste kenmerk van hybride organisch-anorganische perovskieten is hun chemische veelzijdigheid. Elke wijziging in de samenstelling van het materiaal heeft invloed op de opto-elektronische eigenschappen. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik me gericht op het fundamentele begrip van de opto-elektronische eigenschappen van hybride organisch-anorganische perovskieten. Controle over deze eigenschappen zal uiteindelijk resulteren in het gebruik van deze materialen in een breed scala aan opto-elektronische apparaten zoals lichtemitterende diodes, fotodetectoren, spintronica, golfgeleiders, nanolasers en fotokatalysatoren. De focus van mijn werk ligt voornamelijk op de variatie van de organische component van het materiaal, omdat via organische synthese een breed scala aan functionaliteiten toegankelijk is. Ik heb aangetoond dat het mogelijk is om een synergetisch effect te bereiken waarbij de combinatie van het anorganische rooster met specifiek ontworpen organische chromoforen leidt tot nieuwe ingebouwde functionaliteit. Dit introduceert een nieuwe aanpak voor het ontwerp van hybride perovskieten met eigenschappen die afgestemd zijn op specifieke toepassingen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.