Promotie O.O. Marquez Calvo: waterproblemen

15 januari 2020 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Advancing Robust Multi-Objective Optimisation Applied to Complex Model-Based Water-Related Problems. Promotor 1: Prof.dr. D.P. Solomatine (CiTG/UNESCO-IHE); 

In dit proefschrift wordt een raamwerk voor robuuste optimalisatie van meerdere doelstellingen en meerdere bronnen van onzekerheid voorgesteld, genaamd Robust Optimisation and Probabilistic Analysis of Robustness algorithm (ROPAR). Het raamwerk, dat algemeen aanvaarde robuustheidsmetingen integreert, wordt getest in technische problemen met betrekking tot de watersector, met name het ontwerp van stedelijke drainage- en waterdistributiesystemen.

ROPAR maakt het mogelijk om praktisch elk bestaand multi-objectief optimalisatie-algoritme te gebruiken als zijn interne optimalisatie-engine, waardoor het ook toepasbaar is op andere problemen. Bovendien kan ROPAR eenvoudig worden geparallelliseerd, waardoor de resultaten snel beschikbaar zijn.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.