Promotie I. Miletovic: vluchtsimulatie

03 februari 2020 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Motion Cueing Fidelity in Rotorcraft Flight Simulation. A New Perspective using Modal Analysis. Promotor 1: Prof.dr.ir. M. Mulder (LR); Promotor 2: Dr. M.D. Pavel (LR).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.