Promotie L.C. Valk: vergisting

27 februari 2020 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Microbial and metabolic diversity of anaerobic D-galacturonate fermentation. Promotor 1: Prof.dr. J.T. Pronk (TNW); Promotor 2: prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.