Promotie S. Qu: reservoir monitoring

26 februari 2020 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Simultaneous joint migration inversion as a high-resolution time-lapse imaging method for reservoir monitoring. Promotor 1: Dr.ir. D.J. Verschuur (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. N. de Jong (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.