Promotie M. Strauch: optica

30 maart 2020 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Tunable Optics - Spectral Imaging and Surface Manipulation on Liquid Lensed. Promotor 1: Prof.dr. H.P. Urbach (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.