Promotie Y. Dang

08 april 2020 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Collective Dynamics and Pattern Formation in systems of communicating cells. Promotor 1: Prof.dr. A.M. Dogterom (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.