Promotie A. Augusto Viviani Perpignan: gasturbine

05 maart 2020 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Emission Modelling from a Multi-Fuel Dual Combustor Gas Turbine. Promotor 1: Prof.dr.ir. P. Colonna (LR); Promotor 2: Dr. A. Gangoli Rao (LR).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.