Promotie E.C. Simons: keramische materialen

16 maart 2020 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Ceramic material under ballistic loading. A numerical approach to spherical impact on ceramic armour material. Promotor 1: Prof.dr.ir. L.J. Sluys (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.