Promotie F.A. Mullakkal Babu: automatisch rijden

16 maart 2020 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Modelling Safety Impacts of Automated Driving Systems in Multi-Lane Traffic. Promotor 1: Prof.dr.ir. B. van Arem (CiTG). Promotor 2: Dr.ir. R. Happee (3mE).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.