Promotie M. Caporal: seismisch onderzoek

11 maart 2020 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Automated seismic survey design and dispersed source array acquisition. Promotor 1: Dr.ir. G. Blacquiere (CiTG). Promotor 2: Prof.dr.ir. C.P.A. Wapenaar (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.