Celebrating Women in Science

04 februari 2021 15:41 | Zet in mijn agenda

Ondanks de lange traditie van vrouwelijke studenten en onderzoekers in Delft, wordt de universiteit nog steeds gezien als een gemeenschap van mannen. Diversiteit en inclusie krijgen hoge prioriteit en het gaat niet langer alleen om het binaire onderscheid tussen mannen en vrouwen. Desalniettemin kunnen de ervaringen van vrouwen in de wetenschap uit het verleden en heden dienen als referentiepunten voor nieuwe generaties om voort te bouwen op het werk van hun voorgangers.

Deze International Day of Women and Girls in Science, Women's History Month and International Women's Day, vieren de TU Delft Library en DEWIS (Delft Women in Science) de vrouwelijke wetenschappers van de TU Delft met twee digitale tentoonstellingen:

  • Novieten, Academisch Erfgoed TU Delft Library: een historische kijk op vrouwen en hun rol als minderheidsgroep aan de TU Delft
  • Voices of Women in Science, TU Delft Library: een introductie tot de hedendaagse vrouwelijke faculteit van de TU Delft door hun onderzoek en advies voor de volgende generatie aspirant-vrouwelijke wetenschappers

We onderzoeken de historische en huidige omstandigheden en bijdragen van vrouwelijke studenten en wetenschappers aan de TU Delft. Ons doel is om het bewustzijn van impliciete vooringenomenheid te vergroten en de TU-gemeenschap te inspireren voor een voortdurende dialoog over kwesties met betrekking tot genderdiversiteit en gelijkheid en de vooruitgang van vrouwen in de wetenschap.

Programma ‘De Library viert Women in Science’


Februari

Maart


Novieten

Nieuwe leden van de Delftste Vrouwelijke Studentenvereniging (DVSV) werden in het verleden ‘novieten’ genoemd, tegenover de gebruikelijke term ‘feuten’ voor mannen. Maar anders dan hun mannelijke medestudenten, die na het eerste jaar werden opgenomen in een robuuste mannengemeenschap, werden de vrouwen als minderheid ‘beleefd genegeerd’ en geacht zich eerst maar eens te bewijzen. Hoe zijn vrouwen in het verleden omgegaan met hun minderheidsrol?

De tentoonstelling laat zien dat er tussen 1905 en 2018 geen lineair verloop was, maar eerder een dynamisch proces met pieken en dalen. Met behulp van een grafiek kunnen we verschillende verhalen zien ontvouwen.

Digitale tentoonstelling Novieten

Voices of Women in Science

Deze tentoonstelling versterkt de stemmen van de faculteit en geeft je een kijkje in de manier waarop deze vrouwen de samenleving beïnvloeden als vooraanstaande onderzoekers en toekomstige vrouwelijke wetenschappers inspireren, velen door genderuitdagingen aan te gaan in hun eigen onderzoek en onderwijs.

Je kunt op de campus en door de geschiedenis kennis maken met vrouwen in de wetenschap en meer leren over vrouwen in de wetenschap, wat van het laatste onderzoek naar vooringenomenheid en uitdagingen van vrouwen die een carrière in de wetenschap maken, opfrissen, deelnemen aan een impliciete bias-test en je eigen rol inclusiviteit en diversiteit op de campus en in je carrière.

Digitale tentoonstelling Voices of Women in Science


/* */