Climate Action Launch

24 september 2021 15:00 t/m 17:00 - Locatie: Livestream

Graag nodigen we u uit voor de Climate Action Launch, boordevol inspiratie!

In april 2021 is de TU Delft een grootschalig Climate Action programma gestart dat voorziet in onder andere extra investeringen in Climate Action onderzoek en onderwijs. We streven in dit programma ernaar nauw samen te werken met het grote publiek, nationale en mondiale bestuurders, beleidsmakers en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen.

De lancering zal geheel in het teken staan van verdere kennisuitwisseling en discussie over concrete klimaatoplossingen. We kijken er naar uit u 24 september online te verwelkomen tijdens deze interactieve sessie. De voertaal is Nederlands, er zal een samenvatting in het Engels beschikbaar komen na afloop.

Programma

Tijdstip   Onderwerp
15:20 - 15:30  

Introductie

Officiële opening door Tim van der Hagen (Voorzitter/Rector Magnificus TU Delft) en dagvoorzitter Eveline van Rijswijk

15:30 - 16:00  

Paneldiscussie I (stellingen onder voorbehoud):
Stelling 1:  Technologie gaat de wereld redden
Stelling 2:  De aanpak van klimaatverandering is te belangrijk om aan politici over te laten  

Stelling 3: De wal zal het schip keren. Door extreme weersomstandigheden zullen we gedwongen worden om in actie te komen

16:00 - 16:10   Pauze
16:10 - 16:50  

Paneldiscussie II (stellingen onder voorbehoud):
Stelling 4: We moeten het nieuwe Binnenhof in Amersfoort gaan bouwen 
Stelling 5: Nederland is niet belangrijk, de focus moet liggen op het afremmen van de CO2 uitstoot en het beperken van de schadelijke gevolgen in ontwikkelingslanden
Stelling 6: Er moet een ‘global fossil fuel non-proliferation treaty’ komen

16:50 - 17:00   Plenaire bespreking en afsluiting

Panelleden

Naam Functie Organisatie
Mrs. J (Janneke) de Vries 

Director European Partnerships and Head of the Europe regional Office in The Hague

World Resource Institute

Prof. Dr. M. K. van Aalst (Maarten)

Princess Margriet Chair in Climate and Disaster Resilience at ITC/Director – Red Cross Red Crescent Climate Centre

University of Twente/Red Cross

H.W.J. (Henk) Ovink

Special Envoy for International Water Affairs

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Prof. dr. M.J. (Marja) Spierenburg

Hoogleraar Anthropology of Sustainability and Livelihood

Universiteit Leiden 

mr. A.F. (Sandor) Gaastra MPA

Directeur-generaal Klimaat en Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dr.ir. D. A. (David) Vermaas

Assistant Professor- Electrochemical Flow Systems / Co-founder AquaBattery

TU Delft 

Prof.dr.ir. H.W.J. (Herman) Russchenberg

Professor in Atmospheric Remote Sensing and Scientific Director of Climate Action Programme

TU Delft 

Prof.dr.ir. B. (Behnam) Taebi

Professor of Energy & Climate Ethics, Scientific Director of the Safety & Security Institute and Lead Professor TU Delft | The

TU Delft