Promotie D.M. Blanken

18 maart 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Genetically encoded phospholipid production for autonomous synthetic cell proliferation. Promotor 1: Prof.dr. A.M. Dogterom (TNW); Promotor 2: Dr. C.J.A. Danelon (TNW).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.