Promotie M.A. Roosen

29 maart 2021 17:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Shear failure of prestressed girders in regions without flexural cracks. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.A.N. Hendriks (CiTG); Copromotor: Dr.ir. Y. Yang (CiTG).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.