Promotie B. Consorti Bussamra

26 april 2021 17:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Aqueous two-phase systems applied to the enzymatic hydrolysis of sugarcane bagasse: screening methodology, thermodynamic modelling and process design. Promotor 1: Dr.ir. M. Ottens (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. L.A.M. van der Wielen (TNW); Promotor 3: Prof.dr. A.C. da Costa (Unicamp, Brazil).

 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.