Promotie C. Kluge

01 april 2021 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Sustainability of engineered fractured systems - An experimental study on hydro-mechanical properties. Promotor 1: Prof.dr. D.F. Bruhn (CiTG): Promotor 2: Dr. A. Barnhoorn (CiTG). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.