Promotie P. Nilubon

28 april 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Opportunistic Adaptation: Using the Urban Renewal Cycle to Adapt to Climate Change. Promotor 1: Prof.dr.ir. C. Zevenbergen (CiTG/IHE); Promotor 2: Dr. W. Veerbeek (CiTG/IHE). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.