Promotie S. Anjani

09 april 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Aircraft interiors, effects on the human body and experienced comfort. Promotor 1: Prof.dr. P. Vink (IO); Copromotor: Dr. Y. Song (IO). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.