Promotie A.M. Gonzalez Nelson

20 mei 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Emergent rotational dynamics and optical properties of metal-organic frameworks. Promotor 1: Dr.ir. M.A. van der Veen (TNW); Promotor 2: Prof.dr. F. Kapteijn (TNW). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.