Promotie M. Mirzaie Yegane

27 mei 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Effect of nanoparticles and pre-shearing on the performance of water-soluble polymers flow in porous media. Promotor 1: Prof.dr.ir. P.L.J. Zitha (CiTG); Promotor 2:  Dr. P.E. Boukany (TNW).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.