Promotie N. Baldi

11 juni 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Exploration and engineering of acetyl-CoA and succinyl-CoA metabolism in Saccharomyces cerevisiae. Promotor 1: Prof.dr. J.T. Pronk (TNW); Copromotor: Dr.ir. R. Mans (TNW). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.