Promotie S. Silvestri

14 juni 2021 17:30 - Locatie: Aula, TU Delft

High temperature turbulence coupling of radiative and convective heat transfer in turbulent flows. Promotor 1: Dr.ir. R. Pecnik (3mE); Promotor 2: Prof.dr. D.J.E.M. Roekaerts (3mE). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.