Promotie H.T. Dào

08 juli 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft | Zet in mijn agenda

Hydraulic performance of brushwood fences for mangrove replantation in the Mekong Delta. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.J.F. Stive (CiTG); Copromotor: Dr.ir. B. Hofland (CiTG). 

 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschikbaar binnen enkele weken na de verdediging.

/* */